Sertifiseringsprogram

Dette innholdet støtter opp under den praktiske treningen som leder frem til en sertifisering som også tilfredsstiller en NLP Practitioner Training etter internasjonale godkjente standarder.

Program

 • 1

  Velkommen

  • Velkommen til programmet

  • Velkommen

 • 2

  Arbeidsmodellen

  • Arbeidsmodellen tekst

  • Arbeidsmodellen

  • Innholdet i de fem fasene

  • Rapport, stemningen dere i mellom

 • 3

  Tilstandsstyring

  • Tilstandsstyring tekst

  • Innledning tilstandsstyring

  • Tilstandsmodellen

  • Stegene i tilstandsstyringsmodellen

 • 4

  Assosiert og dissosiert

  • Begrepene assosiert og dissosiert

 • 5

  Målarbeid

  • Målarbeid tekst

  • Målbevissthet

  • Ingrediensene 1-4 i godt målarbeid

  • Ingrediensene 5-8 i godt målarbeid

 • 6

  Kommunikasjonsmodellen

  • Kommunikasjonsmodellen tekst

  • Kommunikasjon

  • Input og filter

  • Generalisere, utelate og forvrenge

  • Indre representasjon

  • Submodaliteter / metamodaliteter

  • Tilstand og fysiologisk respons

 • 7

  Logiske nivåer - ulike bevissthetsnivåer

  • Logiske nivåer tekst

  • De logiske nivåer

  • Omgivelser, adferd, kompetanse og overbevisninger

  • Verdier, identitet og visjon

 • 8

  Verdier

  • Verdiavklaringsprosessen tekst

  • Arbeid med verdier

  • Verdiavklaringsprosessen, fase 1 og 2

  • Verdiavklaringsprosessen, fase 3 og 4

  • Verdiavklaringsprosessen, fase 5 og 5

 • 9

  Overbevisninger

  • Overbevisninger tekst

  • Arbeid med overbevisninger

 • 10

  Oppfattelsesposisjoner og konflikthåndtering

  • Oppfattelsesposisjoner og konflikthåndtering tekst

  • Oppfattelsesposisjoner

  • Konflikthåndtering

 • 11

  Språkmodeller

  • Språkmodeller tekst

  • Språkmodeller bakgrunn

  • Språkmodellen metamodellen

  • Språklige forutsetninger

 • 12

  Endringsarbeid

  • Endringsarbeid tekst

  • Endre vane

  • 6 stegs prosessen for endring

 • 13

  Strategier

  • Strategier tekst

  • Strategiarbeid

  • Kreativitetsstrategi (Walt Disney)

 • 14

  Suksessmodellering

  • Suksessmodellering tekst

  • Sukessmodellering