Hvordan utvikler du deg selv som leder?

Velkommen!

Siden 2007 har vi i Leading Edge hatt gleden av å støtte og utvikle ledere og organisasjoner i inn - og utland i mange ulike bransjer, både i privat og offentlig sektor. Vi har EFFEKTFULLE som en av våre viktigste drivere. Vårt samarbeid skal føre til en positiv utvikling både for den enkelte leder, medarbeiderne og for virksomhetens gjennomføringskraft, posisjon og lønnsomhet, Lederskap er et eget fag som trenger modning og ikke minst krever det at du evner å gjøre det til ditt eget i møte med dine medarbeidere og forventningene som ligger i selskapets mål, strategier og kultur. Vi erfarer at jevnlig påfyll på og bevissthet på ditt eget lederskap skaper en sunn utvikling. Derfor supplerer vi de fleste lederprogram med tilgang til digitalt påfyll. Lederskap er personlig, derfor har vi valgt å kalle denne digitale løsninger Mitt Lederskap. Hilsen Alf Inge Cleve-Stiansen, Partner & Trainer

Hva er Mitt Lederskap?

Digitalt påfyll basert på studier av de beste operative lederne i Norge

  • Korte og konkrete filmer

    Som leder har du ofte en innholdsrik hverdag der det er krevende å rydde plass til egen utvikling. Vi har derfor tilstrebet å lage filmer og innhold som gir deg konkrete tips som du kan ta i bruk umiddelbart i ditt lederskap.

  • Dokumentasjon

    I mange av konseptene i Mitt Lederskap har vi også produsert dokumentasjon som du kan lese og printe ut. Det er korte e-bøker og artikler. Vi vet at noen liker å supplere filmer med muligheten til å ta pause fra skjermen og lese på et papir, evt lese tekst på skjermen.

  • Et nettverk av ledere

    I Mitt Lederskap kan du om du ønsker kommentere, dele og diskutere med andre ledere. Slik utvikler lederskapet seg best - i samspill med andre ledere som løfter og utvikler hverandre. I tillegg er vi som trenere aktive bidragsytere til å skape nytt innhold og fasihlitere relevant tematikk.