Innhold

 • 1

  Korte ledertips sammen med kaffekoppen

  • Viktigheten av å starte med deg selv

  • Å holde seg innenfor rammene

  • Sammenhengen mellom deg som leder og økonomi

  • Bli mer tydelig som leder

  • Hvordan blir man en mester

  • Vær god på mål og retning

  • Viktigheten av å følge opp

  • Stimuler til samarbeid

  • Stimuler til selvstendig utvikling

  • Husk å gi tilbakemelding

  • Bygg selvtillit

  • Tilstand - kjernen i selvledelse

  • Vekst - eller låst tankesett?